ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΏΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020

on
Categories: PRESS RELEASES

Διπλασιάζοντας τις προσπάθειες μας για υποστήριξη προς τα συνεργεία σ’ αυτή την δύσκολη περίοδο, η MECH GROUP – LUKOIL θα χορηγήσει ανυψωτικά μηχανήματα από την Grubber Germany (electro-hydraulic 2 post lift 4T).

 

 

 

 

 

 

 

Διατηρώντας το μότο της εταιρείας  ALWAYS MOVING FORWARD θα υπάρχει η δυνατότητα για εναλλακτική λύση σε περίπτωση που δεν απαιτείται ανυψωτικός εξοπλισμός με ψυκτικές μονάδες φρέον για R134Α, R1234YF καθώς και μονάδες διπλής λειτουργίας από την HANDY.

Οι προωθητικές ενέργειες  θα επεκταθούν εν εύθετο χρόνο με την ολοκλήρωση συμφωνίας μεταξύ της MECH GROUP και AUTONETPARTS προκειμένου να ενισχυθεί το ήδη υπάρχον δίκτυο διανομής της LUKOIL μ΄ επώνυμες εταιρείες όπως:

Japanparts