ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕCH & ΔΟΝΟΥΠΟΓΛΟΥ ΑΕ-ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ SKF ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ LUKOIL

on
Categories: Nέα

Eκκίνηση συνεργασίας μεταξύ τους εξουσιοδοτημένου διανομέα SKF – Δονούπογλου ΑΕ και της Mech Group για την διανομή των λιπαντικών Lukoil.

H συμφωνία έλαβε χώρα για να καλυφθούν οι ανάγκες της Ελληνικής αγοράς στον βιομηχανικό κομμάτι καθώς και στον αγροτικό τομέα και ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλίας. Στόχος μας είναι η εκπαίδευση του τελικού καταναλωτή πως να μειώσει το κόστος λειτουργίας του μέσω μιας αξιόπιστης λύσης που βασίζεται στην ορθή χρήση και όχι απλά στο κόστος αγοράς.